Ja, ik kom naar de ledenavond van Zuiderlicht, op 14 januari a.s.

 

Aanmelding ALV op dinsdagavond 14 januari 2020
(liefst met vermelding van het email-adres van de persoon die je meeneemt)