Pondok
Poeldijkstraat 391
bereikbaar per tram, bus en metro.

Aanmelding ledenavond op 22 maart a.s.