Ja, ik kom naar de open ledenavond, op 10 januari 2019

Aanmelding ALV op donderdagavond 10 januari 2019
(liefst met vermelding van het email-adres van de persoon die je meeneemt)